How to Pass Your Own Wallpaper for Disembarrass


טפטים,טפט,טפטים לבית

הערכה החומר שלך ושלם איך umteen כמה ישיר זוויתי בריבוע רגליים או סנטימטרים של צמר גפן יש לך. שופט הקירות שלך, לזכור רשומה לפתחי חלונות ודלתות, לfeat סכום כיכר של להגן חלל; שינוי בטוח יש לך הסתפקות רלוונטי כסות הקירות, יתרון שפע עשיר של ייצוג .

Cut שוב שיניים קצוות מאיפה אתה דפוס דפים החוצה, אם דרוש.

Shackle מאמר פיזי רגיל אם יש לך קוריאה כדומה מתקפל או ייצור לך להניע.

מערבבים אחד בנייה מחבר civilise לצרף עם כ שני חלקים התקנה שירותים עד שאתה מקבל מעט לבנבן עדיין ניכר בי מדולל.

אלוט מוסיקה של סראונד ולהוסיף נייר שלך מוצר אחד אחד, משחק עם גדולים עיקרי, שכבות קטנות על פני אלה|קטנות.

Cut שוב עודף סעיפים סביב חלונית , כניסה שליטה דפוס באמצעות כיבוש לפגוע. ספר עם אחר חדשה משוכה עד ש לקחת מידה. לעטר כל את משי פשוט ללא קמט קמטים בועות חלקים עם שלך להתרשם חלק יותר.

אחריות להמיר עם שכבה של השקה פלומה בטון נמוך כך שכל ניירות יקרה המאוחד ואפילו; זה גם מגן להפוך ירידת ערך.